Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fredrik
dc.coverage.spatial16214 Trondheim
dc.date.accessioned2020-07-15T08:27:27Z
dc.date.available2020-07-15T08:27:27Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666028
dc.description.abstractDen gravimetriske undersøkelsen er avgrenset til de nedre 5-6 km av dalområdet, dvs byområdet fra Trondheimsfjorden og sørover til Sluppen. Målingene omfatter 270 observasjonspunkter, hvorav 223 er fordelt langs 6 profiler. Fem av profilene går på tvers av hovedbassenget langs Nidelva, mens ett profil krysser vestlige utløp av det mindre løsmassebassenget i Ladedalen nordøstligst i byen. Bougueranomalier er beregnet og framstilt som farge\/kote-kart. Det er utført modellberegninger av løsmassemektighet og fjelloverflatens forløp langs profil- ene. Ut fra profiltolkningene og tilgjengelig tilleggsinformasjon er det sammen stilt et tolkningskart som viser fjelloverflatens morfologi under løsmassene i dalføret fra fjorden og sørover til Øvre Leirfoss.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (95.078)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOMORFOLOGI
dc.subjectGRAVIMETRI
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectMEKTIGHET
dc.titleGravimetri for kartlegging av løsmassemektigheter i Trondheim
dc.typeReport
dc.description.localcode43826
dc.source.pagenumber48


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal