Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fredrik
dc.contributor.authorMauring, Eirik
dc.coverage.spatial17184 Otta
dc.coverage.spatial17183 Skåbu
dc.date.accessioned2020-07-15T08:27:31Z
dc.date.available2020-07-15T08:27:31Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666031
dc.description.abstractDet er utført georadarmålinger i 13 områder i Sel kommune, Oppland i for- bindelse med MGU-prosjektet \"Kartlegging og undersøkelser av løsmassene som grunnlag for vurdering av mulighetene for grunnvannsforsyning og infiltrasjon av slam og avløpsvann i Sel kommune\". Formålet med georadarmålingene var å kartlegge løsmassene for uttak av grunnvann. For området Myrmoen var hensikten med målingene å kartlegge løsmassene for å vurdere avrenningsforløp for sige- vann fra et deponi. Georadarmålinger mellom elv og deponi ved Myrmoen indikerer at grunnvannet følger fjelloverflaten. Fjell ligger grunt (max 13 m dyp) og det er trolig grovkornige avsetninger over fjell. Høy hydraulisk gradient er indikert ved at en har en bratt skråning ned mot elva. Sigevann fra deponiet har trolig for lav oppholdstid i løsmassene til å rense sigevannet i tilstrekkelig grad. Antall gode muligheter for grunnvannsuttak er indikert ved følgende lokaliteter Selsverket, Åsåren, Mattisstad, Heidal, Sjoa, Faukstad, Slettmoen. Usikre muligheter for grunnvannsuttak er indikert i disse områder, Rustmoen, Selsvatnet, Veggem, Storødegård. Det er sannsynligvis små muligheter for uttak av grunnvann ved Sanden. Ingen videre undersøkelser her.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.057)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectDEPONI
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectLØSMASSE
dc.titleGeoradarmålinger ved hydrologiske undersøkelser i Sel kommune, Oppland
dc.typeReport
dc.description.localcode43823
dc.source.pagenumber33


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal