Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRønning, Jan Steinar
dc.contributor.authorMauring, Eirik
dc.coverage.spatial18183 Ringebu
dc.coverage.spatial17182 Vinstra
dc.date.accessioned2020-07-15T08:27:35Z
dc.date.available2020-07-15T08:27:35Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666033
dc.description.abstractI forbindelse med grunnvannsundersøkelser er det utført georadarmålinger ved fire lokaliteter i nærheten av Hundorp, Sør-Fron kommune, Oppland. Hensikten med målingene var å forsøke å finne de mest gunstige områder for oppfølgende undersøkelser i form av boringer. Ved Listadvollen ble det anbefalt en sonderboring for å undersøke avsetnings- type og eventuelt vanngiverevne. Denne viste sand\/grus\/stein i relativ løs lagring ned til fjell på ca. 10 m. I området Moen er det langs ett profil indikert grovkornige avsetninger. Videre undersøkelser ble anbefalt i et område langs profilet der dyp til fjell er størst. Ved Ekre er det indikert to områder som kan være interessante for videre undersøkelser. I ett av områdene sees grunnvannsspeil i georadaropptak, og dette kan indikere grovkornige avsetninger, i hvert fall i de øvre deler av avsetningen. På grunn av slamdeponering i området bør en trolig se bort fra mulig grunnvannsuttak her Ved Kviksøya indikerer georadaropptakene elveavsetninger. Videre undersøkelser i form av sonderboringer ble utført (to borhull). En av disse viste vesentlig grovt materiale mellom 8 og 12 m dyp, og prøvepumping ga relativt store vann- mengder fra denne sonen. En annen sonderboring er trolig boret for kort til å nå grove avsetninger i følge tolkning av et georadaropptak. En utvidelse mot dypet av dette borhullet bør vurderes, også fordi det ligger gunstigere plassert i forhold til eksisterende grunnvannsanlegg.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.100)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectPRØVEPUMPING
dc.subjectELVEAVSETNING
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.titleGeoradarmålinger i forbindelse med grunnvannsundersøkelser ved Hundorp, Sør-Fron kommune, Oppland
dc.typeReport
dc.description.localcode43839
dc.source.pagenumber18


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal