Show simple item record

dc.contributor.authorRønning, Jan Steinar
dc.contributor.authorMauring, Eirik
dc.coverage.spatial18183 Ringebu
dc.coverage.spatial17182 Vinstra
dc.date.accessioned2020-07-15T08:27:35Z
dc.date.available2020-07-15T08:27:35Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666033
dc.description.abstractI forbindelse med grunnvannsundersøkelser er det utført georadarmålinger ved fire lokaliteter i nærheten av Hundorp, Sør-Fron kommune, Oppland. Hensikten med målingene var å forsøke å finne de mest gunstige områder for oppfølgende undersøkelser i form av boringer. Ved Listadvollen ble det anbefalt en sonderboring for å undersøke avsetnings- type og eventuelt vanngiverevne. Denne viste sand\/grus\/stein i relativ løs lagring ned til fjell på ca. 10 m. I området Moen er det langs ett profil indikert grovkornige avsetninger. Videre undersøkelser ble anbefalt i et område langs profilet der dyp til fjell er størst. Ved Ekre er det indikert to områder som kan være interessante for videre undersøkelser. I ett av områdene sees grunnvannsspeil i georadaropptak, og dette kan indikere grovkornige avsetninger, i hvert fall i de øvre deler av avsetningen. På grunn av slamdeponering i området bør en trolig se bort fra mulig grunnvannsuttak her Ved Kviksøya indikerer georadaropptakene elveavsetninger. Videre undersøkelser i form av sonderboringer ble utført (to borhull). En av disse viste vesentlig grovt materiale mellom 8 og 12 m dyp, og prøvepumping ga relativt store vann- mengder fra denne sonen. En annen sonderboring er trolig boret for kort til å nå grove avsetninger i følge tolkning av et georadaropptak. En utvidelse mot dypet av dette borhullet bør vurderes, også fordi det ligger gunstigere plassert i forhold til eksisterende grunnvannsanlegg.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.100)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectPRØVEPUMPING
dc.subjectELVEAVSETNING
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.titleGeoradarmålinger i forbindelse med grunnvannsundersøkelser ved Hundorp, Sør-Fron kommune, Oppland
dc.typeReport
dc.description.localcode43839
dc.source.pagenumber18


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal