Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMauring, Eirik
dc.contributor.authorDanielsen, Eilif
dc.coverage.spatial18341 Alta
dc.coverage.spatial19344 Gargia
dc.date.accessioned2020-07-15T08:27:41Z
dc.date.available2020-07-15T08:27:41Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666037
dc.description.abstractI forbindelse med et samarbeidsprosjekt mellom Norges geologiske undersøkeslse (NGU) og Universitetet i Tromsø (UiT) er det utført sonderboringer ved utløpet av Altaelva i Finnmark. Prosjektet har som hovedformål å konstruere en geolog- isk modell for nordnorske fjorddeltaer. Plassereingen av boringene er delvis basert på tidligere utførte geofysiske målinger i området. Det ble utført til sammen 9 sonderboringer i en samlet lengde av ca.470 m. og det ble prøvetatt fra 5 av disse. Prøvetakingen omfattet kjerneprøver av Prøvetakingen omfattet kjerneprøver av øvre del av avsetningen, gjennom- strømningsprøvetaking og borspissprøvetaking. Noen av borparametrene ble registrert digitalt under boringene. I rapporten er disse parametrene plottet som funksjon av dypet i databilag. Borparametre som ble plottet på denne måten er bortid (s\/m), spyletrykk (MPa) og matekraft (kN). I tillegg presen- teres en beskrivelse av materialtype for hver meter nedover i borhullet, basert på kontinuerlig tolkning under boringene.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.118)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectPRØVETAKING
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.titleSonderboringer ved utløpet av Altaelva, Finnmark
dc.typeReport
dc.description.localcode43924
dc.source.pagenumber41


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal