Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fredrik
dc.coverage.spatial12124 Stavanger
dc.coverage.spatial12123 Nærbø
dc.coverage.spatialTIME
dc.coverage.spatialSANDNES
dc.coverage.spatialKLEPP
dc.coverage.spatial
dc.date.accessioned2020-07-15T08:28:08Z
dc.date.available2020-07-15T08:28:08Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666056
dc.description.abstractNGU har i samarbeid med UiB høsten 1995 utført georadarmålinger en rekke utvalgte steder på Jæren i forbindelse med kartlegging og hydrogeologisk vurdering av løsmasseavsetninger. Det er totalt målt ca. 22 profilkilometer med georadar, og denne rapporten omfatter resultater fra alle målingene i Hå og Klepp samt en del av målingene i Sandnes og Time, dvs. totalt rundt 18 km. Resultater fra lokaliteten Bråsteinvatnet i Sandnes og Sæland i Time er omhandlet særskilt i NGU Rapport 96.046 og NGU Rapport 96.065. Vurderingene angir grunnvannsmulighetene fra dagnære sand\/grusavsetninger, dvs fra de øverste 10-20 m.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.064)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.subjectGRUNNVANN
dc.titleGeoradarmålinger på Jæren 1995 i Hå, Klepp, Sandnes og Time kommuner
dc.typeReport
dc.description.localcode44097
dc.source.pagenumber23


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal