Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRoberts, D.
dc.contributor.authorKarpuz, M. R.
dc.date.accessioned2020-07-15T08:28:25Z
dc.date.available2020-07-15T08:28:25Z
dc.date.issued1995
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666063
dc.description.abstractSom en del av et fjernanalyseprosjekt innenfor det samarbeidsprogrammet mellom Norges geologiske undersøkelse og det tidligere sovjetiske (nå russiske) vitenskapsakademiet ble det ervervet digitale radardataer (SAR - Synthetic Aperture Radar) fra Varangerhalvøya, Finnmark, generert av en sensor ombord i den europeiske fjernanalysesatelitten ERS-1. I rapporten blir noen få bilder, eller forstørrede delbilder presentert og en sammenligning gjort med det eksisterende berggrunnsgeologiske kartet og med falskfargete kompositte Landsat TM-bilder tatt fra samme områder på Varangerhalvøya.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (95.163)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectFJERNANALYSE
dc.subjectSTRUKTURGEOLOGI
dc.titleAnvendelse av et ERS-1 SAR satelittbilde til strukturstudier på Varangerhalvøya, og sammenligning med Landsat-TM; en foreløpig rapport
dc.typeReport
dc.description.localcode34389
dc.source.pagenumber14


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal