Show simple item record

dc.contributor.authorMorland, Geir
dc.contributor.authorSkarphagen, Helge
dc.contributor.authorReimann, Clemens
dc.contributor.authorStrand, Terje
dc.contributor.authorSiewers, Ulrich
dc.contributor.authorHall, Gwendy E.M.
dc.contributor.authorBjorvatn, Kjell
dc.coverage.spatialVESTFOLD
dc.coverage.spatialVESTLAND
dc.date.accessioned2020-07-15T08:28:30Z
dc.date.available2020-07-15T08:28:30Z
dc.date.issued1995
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666066
dc.description.abstractDette prosjektet har vist at det er mulig å påvise helse- og prospekterings- messig interessante sporelementer i borebrønner i fjell på relativt enkelt vis. De store geografiske variasjonene i elementinnhold følger i hovedsak bergartene og deres kjemiske og mineralogiske sammensetning. Et klart eksempel på forholdet mellom geologi og grunnvann finner vi nord for Svelvik (vedlegg 4). Her faller et område med svært fluoridrikt grunnvann klart sammen med ut- bredelsen av en spesiell variant av drammensgranitten. Flere av de undersøkte elementene kan ha helsemessig betydning. For noen av disse elementene (beryllium og molybden) eksisterer det ingen grenseverdier. For andre elementer har de eksisterende grenseverdiene hovedsaklig en mer bruksmessig betydning (f.eks. Ca,Mg,Fe,Mn) mens andre elementer som f.eks. radon og fluorid har en klar og påviselig helseeffekt. I Sverige viser statistiske beregninger gjort av Statens Strålskyddsinstitut (SSI) at ca. 18.000 borebrønner i fjell gir et for høyt innhold av radon. Brukere av grunnvann med særlig høy konsentrasjon av fluorid og\/eller radon bør infor- meres slik at helseskader kan unngås. Dette prosjektet har også vist en stor naturlig forekommende variasjonsbredde i elementinnholdet i grunnvann. Det kan derfor være grunnlag for å foreta en revurdering av enkelte elementers grenseverdier og hvilke praktiske konsekvens- er som bør trekkes når grenseverdiene overskrides. Resultatene understreker behovet for kartlegging av grunnvannskvaliteten i Norge. En god oversikt vil ha stor betydning for den nasjonale forvaltning av naturressursen grunnvann.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (95.161)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBOREBRØNN
dc.subjectVANNKVALITET
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectSPORELEMENT
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.subjectGRUNNVANN
dc.titleGrunnvannskvalitet i borebrønner i fjell fra område nær Oslo og Bergen
dc.typeReport
dc.description.localcode34425
dc.source.pagenumber165


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal