Show simple item record

dc.contributor.authorBredesen, Oddveig
dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fr.
dc.contributor.authorMauring, Eirik
dc.coverage.spatial16214 Trondheim
dc.coverage.spatial16213 Støren
dc.date.accessioned2020-07-15T08:28:34Z
dc.date.available2020-07-15T08:28:34Z
dc.date.issued1995
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666068
dc.description.abstractDet er gjort geofysiske undersøkelser og sonderboringer med testpumping og\rprøvetaking på Svean, Litjelva, Brøttem, Målsjøen og Vassfjellet for å av-\rdekke løsmasser med tilstrekkelig mektighet og kapasitet til å dekke Klæbu\rkommunes behov på 25 l\/s.\rPå bakgrunn av resultatene fra forundersøkelsen, ble det valgt å gå videre\rmed prøvepumping på ei elveslette på Mosve ved Sveian. Prøvepumpingen pågikk\ri 71\/2 mnd. Massene hadde svært god hydraulisk kapasitet, og ved en optimal\rbrønnplassering og utforming, er det sannsynlig å ta ut inntil 50 l\/s.\rKonsentrasjonen av mangan har økt i pumpeperioden, og er tidvis høyere enn\rkravet i Drikkevannsforskriften. For å redusere innholdet av CO2 og muligens\rmangan, og øke O2-innholdet bør vannet luftes. Behovet for ytterligere\rrensetltak for fjerning av mangan bør vurderes etter en tids drift. Vann-\rverket bør i tillegg ha tilkoblet desinfeksjonsanlegg i reserve. Arealbruken\ri området bør ved en grunnvannsutbygging reguleres, og rapporten angir for-\rslag til reguleringssoner.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (95.085)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBRØNNBORING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectPRØVEPUMPING
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.titleGrunnvannsundersøkelser i Klæbu kommune. Oppfølging av GiN- prosjektet i Sør-Trøndelag fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode34354
dc.source.pagenumber146


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal