Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMauring, Eirik
dc.contributor.authorRønning, Jan Steinar
dc.coverage.spatial22351 Smalfjord
dc.coverage.spatial23354 Tana
dc.date.accessioned2020-07-15T08:28:50Z
dc.date.available2020-07-15T08:28:50Z
dc.date.issued1995
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666079
dc.description.abstractGeoradar og refleksjonsseismiske målinger er utført ved Fagernes og Masjok i Tanadalen som en videreføring av målinger utført i 1994. Undersøkelsene er en del av et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Tromsø og NGU som har som formål å konstruere en geologisk modell for nordnorske fjorddeltaer. Ved de refleksjonsseismiske målingene ved Fagernes var formålet å undersøke i mer detalj et område med mulig ras\/utglidning i glasimarine avsetninger som var indikert ved et tidligere målt refleksjonsseismisk profil. De videre målinger har indikert at varierende signal\/støy-forhold og frekvensinnhold kan gi et lateralt varierende bilde av reflektorer i de glasimarine avsetninger og at dette muligens kan forklare en tilsynelatende mangel på strukturer i deler av opptakene. Georadarmålingene ved Masjok har gitt et svært detaljert bilde av strukturer i elveavsetninger ned til 10-15 m dyp. Trauformete strukturer og erosjonsflater kan sees på de fleste opptak og vil trolig danne grunnlag for en detaljert innsikt i kronologiske og romlige forhold ved oppbygningen av de øvre deler av avsetningen. Tilstedeværelsen av en mud-diapir er indikert på et opptak.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (95.127)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectREFLEKSJONSSEISMIKK
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectDELTAAVSETNING
dc.subjectGLASIMARIN AVSETNING
dc.titleGeoradar og refleksjonsseismiske målinger ved Masjok og Fagernes i Tanadalen, Tana kommune, Finnmark
dc.typeReport
dc.description.localcode34372
dc.source.pagenumber19


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal