Show simple item record

dc.contributor.authorMisund, Arve
dc.coverage.spatial16211 Stjørdal
dc.date.accessioned2020-07-15T08:29:00Z
dc.date.available2020-07-15T08:29:00Z
dc.date.issued1995
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666084
dc.description.abstractPå forespørsel av Malvik kommune er det gjennomført hydrogeologiske undersøk- elser i Mostadmarka. Under befaringen ble det valgt ut fire områder for videre undersøkelser. Undersøkelsene har gått ut på å vurdere mulighetene for uttak av grunnvann fra løsmasser; fjell er ikke vurdert. Vannbehovet er satt til 1,5 l\/sek. Denne rapporten beskriver resultatene fra undersøkelsen av de to områdene som ligger nærmest dagens vannkilde: Inner Damtjern. Ved Vennasaga og Skytebanen sør for Vennatjern er det ikke påvist muligheter for uttak av grunnvann i løsmasser. Ved Vennasaga er løsmassetykkelsen for liten, mens det ved Skytebanen er for dårlig vanngjennomgang på grunn av høyt innhold av finstoff. Området ved snuplassen i nærheten av Inner Damtjern ble også undersøkt, og her kan det være muligheter for grunnvannsuttak. Det er gjennomført en langtids- prøvepumping for å vurdere vannkvalitet og kapasitet. Kapasiteten ser ut til å være tlstrekkelig til å dekke vannbehovet, men vannet har ikke tilfredstillende kvalitet med hensyn til mangan og fargetall. NGU tror det kan være mulig å bruke forekomsten, men anbefaler at de andre områdene undersøkes før en bygger ut denne vannkilden.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (95.022)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectAVSETNING
dc.subjectPRØVEPUMPING
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectGRUNNVANNSBRØNN
dc.titleGrunnvannsundersøkelser i Mostadmarka, Malvik kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode34224
dc.source.pagenumber41


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal