Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStorrø, Gaute
dc.coverage.spatial13202 Eresfjord
dc.date.accessioned2020-07-15T08:29:06Z
dc.date.available2020-07-15T08:29:06Z
dc.date.issued1995
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666089
dc.description.abstractI perioden juni-september 1994 ble det gjennomført langtidsprøvepumping av et grunnvannsmagasin i Eresfjord i Nesset kommune. Ut fra prøvepumpingsresultatene er samlet produksjonskapasitet for de to etablerte brønnene beregnet til 50-60 l\/s. Total produksjonskapasitet for magasinet som helhet anslås til minimum 100-150 l\/s. Grunnvannet har meget lavt ioneinnhold, lav alkalitet og relativ lav pH. Dette innebærer at anlegg for alklisering og pH-justering vil være påkrevet ved et eventuelt fremtidig vannverk. Med bakgrunn i resultatene fra langtidsprøvepumpingen konkluderes det med at grunnvannsmagasinet som er undersøkt i Eresfjord har en kvantitet og kvalitet som gjør det godt egnet for utnyttelse i kommunal drikkevannsforsyning. Etablering av vannforsyningsanlegg i tilknytning til dette grunnvannsmagasinet kan derfor anbefales.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (95.030)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectVANNFORSYNING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectPRØVEPUMPING
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.titleLangtidsprøvepumping av grunnvannsmagasin i Eresfjord, Nesset kommune, Møre og Romsdal fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode34236
dc.source.pagenumber51


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal