Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorUlvik, Arnhild
dc.coverage.spatial11321 Nykvåg
dc.coverage.spatial11322 Stokmarknes
dc.date.accessioned2020-07-15T08:29:11Z
dc.date.available2020-07-15T08:29:11Z
dc.date.issued1995
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666092
dc.description.abstractPå oppdrag fra \"Stein- og mineralgruppa\" i Bø kommune er området rundt Kobbvågen undersøkt med tanke på en utvidet drift i tillegg til Statens vegvesens uttak. Analyseresultatene viser at produksjonsknust materiale gir dårligere verdier enn maskinkult som er knust ned i laboratorium. Gabbroforekomsten har tilfred- stillende kvalitet, men stedvis med noe kloritt i oppsprukne partier i bruddet. Reservene i Kobbvågen Nord er tilstrekkelig for relativt store uttak i mange år framover. En befaring av flere områder med hensyn på vurdering av eventuelle natursteins- uttak ble også utført. Berggrunnen i kommunen er svært oppsprukket og inhomogen og dårlig egnet for uttak. Prøver fra Skorpen og Vikan ble saget og polert, men ingen av forekomstene anses som spesielt egnet til naturstein. Vikanområdet består av Norges eldste gneisbergarter, og bør ha et potensiale for utnyttelse i turistøyemed. Bergarten er aldersbestemt til ca. 2.7 milli- arder år.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (95.010)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBYGNINGS-STEIN
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectPUKKREGISTERET
dc.titlePukkundersøkelser i Bø kommune, Nordland fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode34226
dc.source.pagenumber28


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal