Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBøe, Reidulv
dc.contributor.authorOttesen, Dag
dc.coverage.spatial11144 Slåtterøy
dc.coverage.spatial11141 Fitjar
dc.coverage.spatial11153 Marstein
dc.coverage.spatial11152 Austevoll
dc.date.accessioned2020-07-15T08:29:18Z
dc.date.available2020-07-15T08:29:18Z
dc.date.issued1995
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666097
dc.description.abstractI perioden 26.5-5.7 1994 utførte NGU et maringeologisk tokt for å kartlegge skjellsandforekomstene i enkelte kystkommuner i Hordaland, deriblant Austevoll. I Austevoll ble det i løpet av toktperioden profilert i overkant av 340 km med lettseismisk utstyr, og det ble tatt 137 grabbprøver av bunnsedimentene. I denne rapporten er resultatene av skjellsandkartleggingen presentert i form av kart over sikre og mulige skjellsandområder. I tillegg er det antydet mektighet av skjellsand, tolket fra seismiske profiler, og omtrentlige volum av skjellsand innenfor de enkelte områder er uttegnet. I Austevoll er kartlagt sikre og mulige skjellsandforekomster som tilsammen dekker et areal på 3.4 mill. m\u00B2. 4.0 m3 (33 % av totalvolumet) er klassifisert som sikker skjellsand, mens 8.1 mill. m3 er klassifisert som mulig skjellsand.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (95.031)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectREFLEKSJONSSEISMIKK
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectSKJELLSAND
dc.subjectPRØVETAKING
dc.subjectMEKTIGHET
dc.subjectSEISMIKK
dc.subjectOVERFLATESEDIMENT
dc.titleSkjellsandforekomster i Austevoll kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode34257
dc.source.pagenumber45


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal