Show simple item record

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.date.accessioned2020-07-15T08:29:19Z
dc.date.available2020-07-15T08:29:19Z
dc.date.issued1995
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666098
dc.description.abstractNGU har på oppdrag fra advokat Berg lagd ressursregnskap for sand, grus og pukk i Orkdal kommune. Hensikten har vært å se på utviklingen siden tilsvarende regnskap ble gjennomført for årene 1988 og 1989. Innhenting av informasjon har skjedd via telefon til produsenter og forbrukere av disse byggeråstoffene. Det har siden 1988-89 vært en dramatisk reduksjon av uttak og forbruk i kom- munen. Dette skyldes i hovedsak en meget stor byggeaktivitet i kommunen i de to gjeldene åra, og en senere generell nedgang i bygge- og anleggsvirksomheten på landsbasis. Stopp i mulighetene for å grabbe masser fra deltaet ved munningen av Orkla har redusert eksporten til betongprodusenter i nabokommunene. Strengere krav til kvalitet ville på sikt redusert disse uttakene uansett.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (95.048)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUS
dc.subjectSAND
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectPUKK
dc.subjectVOLUM
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.titleRessursregnskap for sand, grus og pukk Orkdal kommune 1994
dc.typeReport
dc.description.localcode34260
dc.source.pagenumber10


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal