Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorUlvik, Arnhild
dc.coverage.spatial17132 Porsgrunn
dc.date.accessioned2020-07-15T08:29:25Z
dc.date.available2020-07-15T08:29:25Z
dc.date.issued1995
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666102
dc.description.abstractGrus- og Pukkregisteret gir en samlet oversikt over sand-, grus- og pukkfore- komster i hele landet. Grus- og Pukkregisteret i Telemark ble etablert i 1980. Opplysningene om sand-, grus- og pukkforekomstene i Porsgrunn ble oppdatert sommeren 1994, og resuktatene presenteres i form av digitale kart, tabeller og en kort rapport. Porsgrunn kommune har svært små ressurser av sand og grus. Den eneste forekomsten det drives litt uttaksvirksomhet i er 1 Eidanger. Den beste delen av forekomsten er båndlagt av bebyggelse. Det er registrert to pukkverk i forbindelse med råstoffutvinning til sement- produksjon. Det ene produserer kvalitetsstein for vegdekke saom et biprodukt.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (95.015)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectVOLUM
dc.subjectPUKK
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectGRUS
dc.titleGrus- og Pukkregisteret i Porsgrunn kommune, Telemark fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode34293
dc.source.pagenumber33


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal