Show simple item record

dc.contributor.authorStorrø, Gaute
dc.coverage.spatial18243 Harran
dc.date.accessioned2020-07-15T08:29:26Z
dc.date.available2020-07-15T08:29:26Z
dc.date.issued1995
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666103
dc.description.abstractMed utgangspunkt i en befaring foretatt i mai 1994 (NGU Rapport 94.051) er det utført detaljundersøkelser av tre potensielle grunnvannsforekomster (område 1, 2 og 3) langs Fiskumelva i Grong komune. Undersøkelsene konkluderer med at det innenfor område 1 ikke er påvist løs- masser som er egnet for større grunnvannsuttak. Område 3 kan være egnet for større grunnvannsuttak fra løsmassebrønner, forutsatt av grunnvannstanden ikke viser for stor senkning i tørre perioder. I område 3 kan etablering av kombinerte fjell\/løsmassebrønner også være en mulig løsning. I område 2 ble det påvist et vanngivende sand\/grus-lag med 1-4 m's mektighet, på ca 10 m's dyp. Dette grunnvannsmagasinet ble testet ved langtidsprøve- pumping, hvilket gav negativ konklusjon m.h.t. kapasitet. Det anses som mulig at denne konklusjonen har sin bakgrunn i gjentetting av brønnfilter under filtertrekking\/prøvepumping, slik at opprensking av filteret kan medføre en betydelig økning i brønnens kapasitet. Dersom filteropprenskingen ikke gir positive resultater anbefales det at grunnvannsforholdene på Breidalsnesset testes ut nærmere ved at det bores en kombinert fjell\/løsmassebrønn.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (95.097)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectPRØVEPUMPING
dc.subjectVANNFORSYNING
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.titleGrunnvannsundersøkelser langs Fiskumelva, Grong kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode34302
dc.source.pagenumber20


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal