Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.coverage.spatial13202 Eresfjord
dc.coverage.spatial13191 Romsdalen
dc.date.accessioned2020-07-15T08:29:30Z
dc.date.available2020-07-15T08:29:30Z
dc.date.issued1995
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666106
dc.description.abstractPå oppdrag fra Nesset kommune har NGU utført georadarmålinger ved 4 lokaliteter langs Eikesdalsvatnet. Målingene var et ledd i undersøkelsen av muligheten for uttak av grunnvann i løsmasser. Hensikten med målingene var først og fremst å få oversikt over løsmassestrukturer og eventuelt dyp til marine avsetninger. Georadaropptakene fra de fire lokalitetene viser store løsmasemektigheter (20- 55m) over godt ledende marin leire. Opptaket fra Grandan viser lagdeling med klassisk deltautbygging med topset-, foreset- og bottomset-lag. Ved Mardal og Vike sees typiske viftestrukturer som skrålag, som heller til hver side av tverrsnittets topp-punkt. På de fleste opptakene trer grunnvannsspeilet meget klart fram.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (95.105)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectELVEAVSETNING
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectAVSETNING
dc.titleGeoradarmålinger ved Eikesdalsvannet, Nesset kommune, Møre og Romsdal, 1995
dc.typeReport
dc.description.localcode34312
dc.source.pagenumber10


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal