Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGaut, Sylvi
dc.coverage.spatial15211 Orkanger
dc.date.accessioned2020-07-15T08:29:32Z
dc.date.available2020-07-15T08:29:32Z
dc.date.issued1995
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666107
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse har boret to grunnvannsbrønner i fjell for Grostad Vannverk. Kapasiteten ved korttidspumping ble målt til 2.800 l\/t for Bh 1 og 240 l\/t for Bh 2. Vannanalysene viser at fluorinnholdet i BH 1 er noe for høyt, mens mangan- innholdet i Bh 2 ligger på grensen av hva som er største tillatte konsentrasjon Turbiditeten i begge brønnene er for høy, men forventes å synke ved lengre tids pumping.Ellers er grunnvannsprøvene av god fysikalsk-kjemisk kvalitet idet alle andre analyserte parametre ligger innenfor drikkevannskravene. Bh 1 antas å dekke vannbehovet til Grostad vannverk på 1.100 l\/t. Vannverket anbefales å foreta en tre måneders prøvepumping i denne brønnen. Ved regel- messige vannanalyser må det spesiellt holdes øye med grunnvannets fluorinn- hold og turbiditet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (95.108)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectBOREBRØNN
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectGEOFYSISK UNDERSØKELSE
dc.titleBoring av fjellbrønner, Grostad Vannverk
dc.typeReport
dc.description.localcode34316
dc.source.pagenumber12


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal