Show simple item record

dc.contributor.authorUkkelberg, Åsmund
dc.contributor.authorSteinnes, Eiliv
dc.contributor.authorBølviken, Bjørn
dc.date.accessioned2020-07-15T08:29:33Z
dc.date.available2020-07-15T08:29:33Z
dc.date.issued1995
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666108
dc.description.abstractDet er tidligere påvist at multippel sklerose (MS) forekommer relativt sjeldent langs kysten av Norge og mer hyppig i innlandet. Dette har ført til tanker om hvorvidt en eller annen faktor knyttet til nedbør eller klima motvirker utvik- ling av MS i kystnære strøk. For å belyse en slik hypotese utførte NGU høsten 1994 innledende studier over geografisk løpende korrelasjon mellom aldersjust- ert rater for MS i rurale norske kommuneaggregater og 1) våtavsetningen av Mg, 2) innholdet av Br og Se i terrestriske moser og 3) innholdet av Pb og Se i moser vesentlig å være et mål for deposisjonen (nedfallet) av marine eller antropogene aerosoler, mens de andre parametrene også vil være påvirket av den lokale geologi. Rapporten dokumenterer resultatene fra disse foreløpige studier og fremmer forslag til videre arbeider. Det ble funnet at MS er negativt korrelert (avtagende MS med økende verdi av forklaringsvariabel) med 1) våtavsetningen av Mg, 2) innholdet av Br og Se i terrestriske moser og 3) innholdet av syreløselig Se i flomsedimenter. Korrelasjons-koeffisientens signifikans avtar fra korrelasjon 1) (sterk) til korrelasjon 3) (svak). Korrelasjonene er tydeligst i Midt-Norge\/Nord-Vestlandet og utydelige eller manglende i Finnmark\/Troms. MS-ratene er ikke korrelert med innholdet av Pb i flomsedimenter og overflatejord. Resultatene støtter hypotesen om en assosiasjon mellom MS og en eller flere faktorer knyttet til klima\/nedbør. Slike faktorer kan tenkes å utgjøres av direkte virkende kjemiske agenser eller av fysiske forhold. Faktorene kan også tenkes å virke indirekte via sin innflytelse på makro\/mikro-flora eller -fauna. Det ser ut til at virkningen av slike tenkelige klimafaktorer overskygger mulige virkninger av arveegenskaper og\/eller lokal geologi.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (94.099)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMILJØGEOLOGI
dc.subjectGEOMEDISIN
dc.subjectMULTIPPEL SKLEROSE
dc.titleMultippel sklerose og geokjemiske miljøparametre
dc.typeReport
dc.description.localcode34318
dc.source.pagenumber130


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal