Show simple item record

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.coverage.spatial14144 Haukelisæter
dc.coverage.spatial14143 Breive
dc.coverage.spatial14142 Sæsvatn
dc.coverage.spatial15141 Frøystaul
dc.coverage.spatial15144 Møsstrand
dc.coverage.spatial15143 Vinje
dc.coverage.spatial15142 Åmotsdal
dc.coverage.spatial14141 Songevatn
dc.date.accessioned2020-07-15T08:30:33Z
dc.date.available2020-07-15T08:30:33Z
dc.date.issued1995
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666144
dc.description.abstractGrus- og Pukkregisteret gir en oversikt over sand-, grus- og pukkforekomstene i hele landet. I Telemark ble registeret etablert i 1983 av Fylkeskartkontoret i Telemark. Etter den tid har NGU fått ansvaret for å etablere et EDB-basert Grus- og Pukkregister for hele landet. I 1994 ble det startet oppdatering av registeret i Telemark. Alle forekomstene fra første gangs registrering ble befart og informasjon er lagt inn i NGUs database. Forekomstene er digitalisert og presenteres på ressurskart for sand, grus og pukk i målestokk 1:50 000. Vinje kommune har mange forekomster og relativt store volum med sand og grus. Bergartssammensetningen og mineralinnhold tyder på en tilfredstillende kvalitet til de fleste formål. Forekomstene ligger spredt rundt i kommunen, men de største forekomstene er konsentrert langs hoveddalgangene. Det er ikke registrert pukkverk med uttak av stein fra fast fjell. I kommunen er det imidlertid mange steintipper fra kraftsverksutbygginger. Disse er viktige ressurser og masse fra flere slike blir knust og brukt til ulike formål Det bør foretas oppfølggende undersøkelser på de mest interessante forekomstene i kommunen. Ut fra disse resultatene bør det utarbeides en forvaltningsplan hvor en del forekomster reserveres for byggeråstoffutvinning i kommunenes arealplan.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (95.081)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUS
dc.subjectVOLUM
dc.subjectSAND
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.titleGrus- og pukkregisteret i Vinje kommune, Telemark fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode42203
dc.source.pagenumber42


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal