Show simple item record

dc.contributor.authorOttesen, Dag
dc.contributor.authorBøe, Reidulv
dc.coverage.spatial11144 Slåtterøy
dc.coverage.spatial11142 Bømlo
dc.coverage.spatial11141 Fitjar
dc.date.accessioned2020-07-15T08:30:40Z
dc.date.available2020-07-15T08:30:40Z
dc.date.issued1995
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666148
dc.description.abstractI perioden 26.5-5.7 1994 utførte NGU et maringeologisk tokt for å kartlegge skjellsandforekomstene i enkelte kystkommuner i Hordaland, deriblant Bømlo. I Bømlo ble det i løpet av toktperioden profilert i underkant av 400 km med lettseismisk utstyr, og det ble tatt 129 grabbprøver av bunnsedimentene. I denne rapporten er resultatene av skjellsandkartleggingen presentert i form av kart over sikre og mulige skjellsandområder. I tillegg er det antydet mektigheter av skjellsand, tolket fra seismiske profiler, og omtrentlige volum av skjellsand innenfor de enkelte områder er utregnet. I Bømlo er det kartlagt sikre og mulige skjellsandområder som tilsammen dekker et areal på 3.9 mill. m\u00B2. Innenfor dette arealet er 4.1 mill m3 (28 % av total- volumet) klassifisert som skjellsand (< 85 % karbonatinnhold), mens 10.6 mill. m3 er klassifisert som mulig skjellsand.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (95.044)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectREFLEKSJONSSEISMIKK
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectSKJELLSAND
dc.subjectPRØVETAKING
dc.subjectMEKTIGHET
dc.subjectSEISMIKK
dc.subjectOVERFLATESEDIMENT
dc.titleSkjellsandforekomster i Bømlo kommune, Hordaland
dc.typeReport
dc.description.localcode34250
dc.source.pagenumber34


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal