Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRohr-Torp, Erik
dc.coverage.spatial18283 Selvær
dc.coverage.spatial19283 Melfjorden
dc.coverage.spatial18282 Rødøy
dc.date.accessioned2020-07-15T08:30:45Z
dc.date.available2020-07-15T08:30:45Z
dc.date.issued1995
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666151
dc.description.abstractBasert på stereoskopiske flyfotografier, økonomisk kartverk og geologiske kart er en rekke mulige lokaliteter tatt ut med tanke på brønnboring i fjell for seks forskjellige forsyningssteder i Rødøy kommune. Grunnvann fra løsmasser er også vurdert. For Sleipnes og Storseløy antas det å være gode muligheter for å etablere grunnvannsanlegg basert på borebrønner i fjell. For Tjongelva kan et grunn- vannsanlegg muligens baseres på en rørbrønn i løsmasser. Grunnvannsanlegg fra fjellboringer for Rødøy, Gjerøya, Nordnesøy og Tjongelva vil bli kostbare pga mange boringer og lange overføringsledninger. For ikke å trekke salt vann inn i borebrønner disse stedene, må bare moderate vannmengder tas ut av hver brønn. Det er gitt prisoverslag for boringer og prøvepumping samt en orientering om mulige tilskuddsordninger.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (95.033)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectVANNVERK STORT
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectBERGGRUNNSGEOLOGI
dc.titleGrunnvannsundersøkelser i Rødøy kommune, fase 1, uten befaring
dc.typeReport
dc.description.localcode34254
dc.source.pagenumber11


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal