Show simple item record

dc.contributor.authorRohr-Torp, Erik
dc.coverage.spatial18283 Selvær
dc.coverage.spatial19283 Melfjorden
dc.coverage.spatial18282 Rødøy
dc.date.accessioned2020-07-15T08:30:45Z
dc.date.available2020-07-15T08:30:45Z
dc.date.issued1995
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666151
dc.description.abstractBasert på stereoskopiske flyfotografier, økonomisk kartverk og geologiske kart er en rekke mulige lokaliteter tatt ut med tanke på brønnboring i fjell for seks forskjellige forsyningssteder i Rødøy kommune. Grunnvann fra løsmasser er også vurdert. For Sleipnes og Storseløy antas det å være gode muligheter for å etablere grunnvannsanlegg basert på borebrønner i fjell. For Tjongelva kan et grunn- vannsanlegg muligens baseres på en rørbrønn i løsmasser. Grunnvannsanlegg fra fjellboringer for Rødøy, Gjerøya, Nordnesøy og Tjongelva vil bli kostbare pga mange boringer og lange overføringsledninger. For ikke å trekke salt vann inn i borebrønner disse stedene, må bare moderate vannmengder tas ut av hver brønn. Det er gitt prisoverslag for boringer og prøvepumping samt en orientering om mulige tilskuddsordninger.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (95.033)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectVANNVERK STORT
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectBERGGRUNNSGEOLOGI
dc.titleGrunnvannsundersøkelser i Rødøy kommune, fase 1, uten befaring
dc.typeReport
dc.description.localcode34254
dc.source.pagenumber11


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal