Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHilmo, Bernt Olav
dc.date.accessioned2020-07-15T08:30:55Z
dc.date.available2020-07-15T08:30:55Z
dc.date.issued1995
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666155
dc.description.abstractI prosjektet Grunnvann i Norge (GiN) og oppfølgende grunnvannsundersøkelser foretatt i perioden 1990-1994 er det gjort detaljert kartlegging av grunnvanns- ressursene ved ca. 40 forsyningssteder i 20 kommuner. Det er gjort over 5 km med sonderboring, satt ca. 150 prøvebrønner, gjort 18 langtids prøvepumpinger, boret 23 fjellbrønner og foretatt 565 vannanalyser. Det er gjort sikker påvis- ning av både tilstrekkelig kapasitet og god kvalitet av grunnvannsforekomster som kan fosyne 27 av stedene, noe som samlet innebærer vannfosyning til ca. 15 000 personer. Det er allerede utbygd eller vedtatt utbygd 14 grunnvanns- anlegg, mens ytterligere 7 anlegg er under vurdering for utbygging. I tillegg er det kartlagt flere større forekomster som det ikke er aktueslt å bygge ut i dag, men som har regional interesse og som det er viktig å sikre for eventu- ell framtidig bruk.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (95.038)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectPRØVEPUMPING
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectREGIONAL KARTLEGGING
dc.subjectBOREBRØNN
dc.titleGrunnvann i Nord-Trøndelag og Fosen, sluttrapport for oppfølgende grunnvannsundersøkelser i perioden 1990-1994
dc.typeReport
dc.description.localcode34261
dc.source.pagenumber49


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal