Show simple item record

dc.contributor.authorSegar, David
dc.contributor.authorMauring, Eirik
dc.coverage.spatial14211 Hemne
dc.coverage.spatial14212 Vinjeøra
dc.date.accessioned2020-07-15T08:31:51Z
dc.date.available2020-07-15T08:31:51Z
dc.date.issued1995
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666177
dc.description.abstractSom en oppfølging av GiN-prosjektet er det foretatt grunnvannsundersøkelser for vurdering av ny vannkilde for Hemne kommune. Grunnvannsmulighetene er vurdert ut fra løsmasse boringer i 3 ulike avsetninger: Storoddan, Eide og Vinjeøra. Totalt ble det boret 21 sonderboringer, samt georadarundersøkelser. På alle steder ble det påvist grunnvannsforekomster som kan dekke de oppgitte behovene. Det ble foretatt langtids prøvepumping ved Storoddan og på Eide. Ved Storoddan var totalt antall bakterier høyt. Pumpebrønn bør derfor flyttes, og et avløp oppstrøms brønnen bør også flyttes slik at det ikke forurenser avsetningen. En ny prøvepumping bør da foretas. På Eide er grunnvannets fysiske og kjemiske kvalitet bra, men det bør alkali- seres, pH-justeres og luftes før det leveres til forbruker. I tillegg bør det legges opp til en beredskap for desinfeksjon av vannet som en ekstra sikring.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (94.069)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectPRØVEPUMPING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectBRØNNBORING
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.titleGrunnvannsundersøkelser i Hemne kommune. Oppfølging av GiN- prosjektet i Sør-Trøndelag fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode34315
dc.source.pagenumber113


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal