Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFuruhaug, Oddvar
dc.coverage.spatial12173 Vadheim
dc.coverage.spatial12172 Høyanger
dc.coverage.spatial11172 Risnesøyna
dc.coverage.spatial12164 Mo
dc.date.accessioned2020-07-15T08:31:56Z
dc.date.available2020-07-15T08:31:56Z
dc.date.issued1995
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666179
dc.description.abstractGrus- og Pukkregisteret gir en samlet oversikt over sand-, grus og pukk- forekomstene i hele landet. Grus- og Pukkregisteret i Sogn og Fjordane ble etablert i 1982. Opplysningene om sand-, grus og pukkforekomstene i Høyanger ble oppdatert sommeren 1993, og resultatene presenteres i form av digitale kart, utskrifter og en kort rapport. Et totalt anslag på vel 20 mill. m3 tilsier at Høyanger kommune er en middels rik kommune på sand og grus. Det er i alt registrert 54 løsmasseforekomster hvorav 36 rene sand- og grusforekomster. 10 av forekomstene er steintipper vesentlig fra kraftverksutbyggingen. Resten er ur\/skredforekomster eller en blanding av slike og sand og grus. Kvaliteten på massene varierer noe. I mange av forekomstene kan massene ha en noe dårlig korngradering, men de mekaniske egenskapene er stort sett gode. Det er ikke registrert pukkforekomster i kommunen.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (95.093)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectVOLUM
dc.subjectPUKKREGISTERET
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.titleGrus- og Pukkregisteret i Høyanger kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode34322
dc.source.pagenumber36


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal