Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFuruhaug, Oddvar
dc.coverage.spatial11173 Solund
dc.coverage.spatial11172 Risnesøyna
dc.coverage.spatial11171 Dale
dc.coverage.spatialHYLLESTAD
dc.coverage.spatialSOLUND
dc.date.accessioned2020-07-15T08:32:04Z
dc.date.available2020-07-15T08:32:04Z
dc.date.issued1995
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666183
dc.description.abstractGrus- og Pukkregisteret gir en samlet oversikt over sand-, grus- og pukk- forekomstene i hele landet. Grus- og Pukkregisteret i Sogn og Fjordane ble etablert i 1982. Opplysningene om sand-, grus- og pukkforekomstene i Solund og Hyllestad ble oppdatert sommeren 1993, og resultatene presenteres i form av digitale kart, utskrifter og en kort rapport. I Solund kommune er det kun registrert et mulig uttaksområde for pukk. Bergarten er et polymikt konglomerat med relativt gode mekaniske egenskaper. Sand- og grusforekomster er ikke registrert. Hyllestad kommune har lite sand og grus. Alle forekomstene er små. Fire av forekomstene er arealberegnet og disse er tilsammen anslått til knapt 1 mill. m3 sand og grus. I kommunen er det registrert 3 mulige uttaksområder for pukk. De mekaniske egenskapene til bergartene varierer noe, men er til dels relativt gode.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (95.094)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectPUKKREGISTERET
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectVOLUM
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.titleGrus- og Pukkregisteret i Solund og Hyllestad kommuner
dc.typeReport
dc.description.localcode34334
dc.source.pagenumber38


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal