Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStorrø, Gaute
dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fr.
dc.contributor.authorLauritsen, Thorleif
dc.coverage.spatial17224 Stiklestad
dc.date.accessioned2020-07-15T08:32:16Z
dc.date.available2020-07-15T08:32:16Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666189
dc.description.abstractRapporten beskriver miljøtekniske grunnundersøkelser utført ved FBT-lokaliteten 1719 001 og 1719 002, i det følgende benevnt Tyskerfyllinga og Sjøfyllinga. Tyskerfyllinga ble benyttet i 1940-45 for deponering av avfall fra tysk mili- tærleir\/verksted. Sjøfyllinga ble benyttet av forsvaret i tidsrommet 1945-52. Ved alle vurderinger av resultater fra analyser av sediment- og vannprøver er det valgt å benytte det nederlandske ABC-systemet som referanseverdier. De vannkjemiske analysene fra Sjøfyllinga\/Lotra-kanalen samt Tyskerfyllinga\/ Lotra-bekken viser ingen tegn til forurensningstilsig fra fyllingene eller andre områder som dreneres mot kanalen\/bekken. Innholdet av mineralolje i alle vannprøvene kan være opp mot nederlandsk B-verdi. Den eventuelle oljen fremstår med en fersk karakter i kromatogrammene og antas derfor ikke å kunne ha sitt opphav i de gamle fyllingene. Alle analyseverdier for tungmetaller, mineralolje og organiske klorforbindelser i sedimentprøver fra de to fyllingsområdene ligger godt under nederlandsk A-verdi. De geofysiske undersøkelsene avdekket et nytt område med kraftige magnetiske og elektromagnetiske anomalier sørøst for Tyskerfyllinga. Det foreslås at eventuelt kildemateriale gjennomgås for om mulig å klarlegge forhistorien for dette området.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (93.115)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectSPESIALAVFALL
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.subjectBEKKEVANN
dc.subjectPRØVETAKING
dc.subjectFORURENSET GRUNN
dc.titleMiljøtekniske grunnundersøkelser på Rinnleiret, Levanger kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode33348
dc.source.pagenumber100


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal