Show simple item record

dc.contributor.authorBøe, Reidulv
dc.contributor.authorOttesen, Dag
dc.coverage.spatialEIGERSUND
dc.coverage.spatialHJELMELAND
dc.coverage.spatialSTRAND
dc.coverage.spatialSTAVANGER
dc.coverage.spatialKVITSØY
dc.coverage.spatialSOKNDAL
dc.date.accessioned2020-07-15T08:32:19Z
dc.date.available2020-07-15T08:32:19Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666191
dc.description.abstractI perioden 19.06-28.07.93 utførte NGU et maringeologisk tokt for å kartlegge skjellsandforekomstene i Rogaland. I løpet av toktet ble det samlet inn ca. 900 km lett-seismikk og tatt i underkant av 400 grabbprøver av bunnsedimentene. I ni kommuner i Rogaland (Sokndal, Eigersund, Stavanger, Kvitsøy, Finnøy, Tysvær, Bokn, Karmøy og Haugesund) er det kartlagt skjellsandforekomster som til sammen dekker et areal på 15.8 mill. m\u00B2. Av dette arealet er ca. 5 mill. m\u00B2 (ca. 21 mill m3) sikker skjellsand, men de mulige skjellsandområdene dekker et areal på knapt 11 mill. m\u00B2 (ca. 40 mill. m3). I denne rapporten oppsummeres resultatene fra kommunene Kvitsøy, Stavanger, Eigersund, Sokndal og deler av Rennesøy, Strand og Hjelmeland, mens Finnøy og kommunene nord for Boknafjorden er rapportert i Ottesen og Bøe (1992,1994). Kvitsøy er fylkets største skjellsandkommune med omlag 40 % av de kartlagte ressursene. Områdene med sikker skjellsand dekker et areal på 2.2 mill. m\u00B2 (9.1 mill m3), mens de mulige skjellsandområdene dekker et areal på 3.8 mill. m\u00B2 (14.4 mill. m3). Eigersund kommune har omlag 6 % av de kartlagte skjellsandressursene i fylket. Ca. 0.3 mill. m\u00B2 er klassifisert som sikker skjellsand (1.7 mill. m3), mens 0.5 mill m\u00B2 (2.2 mill. m3) er klassifisert som mulig skjellsand. I Sokndal er det bare påvist en sikker skjellsandforekomst og i Stavanger en mulig skjell- sandforekomst. Innenfor de kartlagte delene av Rennesøy, Strand og Hjelmeland kommune er det ikke påvist skjellsandforekomster.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (94.001)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectREFLEKSJONSSEISMIKK
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectSKJELLSAND
dc.subjectPRØVETAKING
dc.subjectSEISMIKK
dc.subjectMEKTIGHET
dc.titleSkjellsandundersøkelser i Rogaland. Del 1. Områdene sør for Boknafjorden
dc.typeReport
dc.description.localcode33410
dc.source.pagenumber49


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal