Show simple item record

dc.contributor.authorWanvik, Jan Egil
dc.coverage.spatial13162 Ulvik
dc.date.accessioned2020-07-15T08:32:27Z
dc.date.available2020-07-15T08:32:27Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666195
dc.description.abstractFortrolig til 2004. Etter oppdrag fra Borgestad Fabrikker A.S. har NGU utført geologisk kartlegging og prøvetaking av anortositt i Mjølfjell-området. Formålet med undersøkelsen var å påvise anortositt med riktig kvalitet nær eksisterende veg. Et avgrenset felt inne i Grodgjuvet 5 km NNV for Mjølfjell stasjon detaljert prøvetatt. De kjemiske analyser viser at anortositten her har den kvalitet som Borgestad ønsker, og prøveuttak i dette feltet anbefales. Med tanke på alternative uttakssteder ble også anortositten i de sørligste partier av Rjoanddalen befart og prøvetatt. Rjoandeggi på østsiden av dalen ser ut til å kunne egne seg for eventuelt uttak under jord, og den planlagte nye trase for NSB gjennom fjellet her vil skjære gjennom sannsynlig god anor- tositt. Mulige alternative uttakssteder i Nærøydalen og Bjørndalen lenger nord i massivet er også omtalt.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (93.099)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOLOGISK UNDERSØKELSE
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectANORTOSITT
dc.subjectPRØVETAKING
dc.titleAnortosittundersøkelser ved Mjølfjell for Borgestad Fabrikker
dc.typeReport
dc.description.localcode33417
dc.source.pagenumber20


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal