Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRohr-Torp, Erik
dc.coverage.spatial19133 Fredrikstad
dc.date.accessioned2020-07-15T08:33:05Z
dc.date.available2020-07-15T08:33:05Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666213
dc.description.abstractFem borehull som i utgangspunktet ga lite eller ikke noe vann er hydraulisk trykket. Mansjettplassering (dyp) er valgt ut fra borehullsloggene. Tre av brønnene, der leire antas å tette sprekkesonene ga moderat kapasitetsøkning. To brøn- ner som sannsynligvis ikke har leire på sprekkene ga god - meget god kapasi- tetsøkning. Det synes som sprekkeretningen parallelt med største spenning er gunstigst for boreresultatene, uten at det vites om \"paleospenningene\" eller \"dagens spenninger\" er avgjørende. Dette forsi de to har tilnærmet samme orientering på Kirkøy.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (94.058)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGRUNNVANNSBRØNN
dc.titleGrunnvann i fjell - Hvalerprosjektet. Kapasitetsøkning ved hydraulisk trykking i borebrønner
dc.typeReport
dc.description.localcode33520
dc.source.pagenumber13


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal