Show simple item record

dc.contributor.authorUlvik, Arnhild
dc.date.accessioned2020-07-15T08:33:36Z
dc.date.available2020-07-15T08:33:36Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666235
dc.description.abstractRogaland er det fylket i landet som produserer mest byggeråstoffer til teknisk bruk. I 1992 ble det tatt ut ca. 2.1 mill. m3 sand og grus og produsert om lag 4.1 mill m3 pukk (knust fjell). 73% av sand- og grusuttaket foregikk i kommunene Hjelmeland, Forsand og Gjes- dal. I Jærenområdet og nord i Ryfylke ble det også tatt ut betydelige mengder sand og grus. Hovedtyngden av pukken ble produsert i Sokndal, Strand, Gjesdal, Eigersund og Suldal, mens kommunene Sola, Sandnes og Vindafjord stod for 10% av pukkproduk- sjonen i fylket. Ressursregnskapet viser at 25% av de produserte byggeråstoffene i 1992 ble brukt til betongproduksjon, 40% til vegdekke, 18% til veggrus og de resterende 17% til fyllmasse el.l. Over 55% av sand-, grus- og pukkmassene ble eksportert til andre fylker og land. Danmark og Tyskland var de største mottakerlandene, mens Vest-Agder og Hordaland var de fylkene som importerte mest byggeråstoffer fra Rogaland. Av masser sendt ut av Rogaland, dvs. eksport, gikk hele 88% ut av landet. Fylket er selvforsynt med sand, grus og pukk til byggetekniske formål. PÅ sikt kan likevel sand- og grusressursene i enkelte områder bli knappe. Det er for- valtningens ansvar å sikre en forsvarlig anvendelse av disse ressursene. Opptaket av skjellsand i 1992 gikk i sin helhet til jordforbedringsmiddel i landbruket. I alt ble det tatt opp ca. 10.500 tonn skjellsand i kommunene Karmøy, Sokndal og Tysvær.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (93.130)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectPUKKREGISTERET
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectRESSURSREGNSKAP
dc.subjectSKJELLSAND
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectVOLUM
dc.titleRessursregnskap for sand, grus, pukk og skjellsand i Rogaland fylke 1992
dc.typeReport
dc.description.localcode33459
dc.source.pagenumber120


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal