Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSveian, H.
dc.contributor.authorRokoengen, K.
dc.coverage.spatial17221 Vuku
dc.coverage.spatial17224 Stiklestad
dc.date.accessioned2020-07-15T08:33:43Z
dc.date.available2020-07-15T08:33:43Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666239
dc.description.abstractDet gis først, ut fra NGUs kartlegging, en generell oversikt over geologien med berggrunn, isbevegelser, israndtrinn og alder, landhevning, sedimenter, erosjon og landskapsformer. Ekskursjonen er lagt opp som en lang dagstur (ca. 12 timer) fra Trondheim, og det gis en kort omtale av lokaliteter: Vikhamar\/Midtsanden, Hoklingen\/Movatnet, Alstadhaug kirke, Buran, Sundby, Lysthaugen minnestøtte, Tromsdalen, Stene, (Vuku), Granfossen, Hærfossen, Grunnholo, Vuku, Leirådal, Leksdalsvatn, Stikle- stad Kulturhus, Verdalsraset 1893. Ekskursjonsguiden er bl.a. tenkt brukt i fag 21561\/63 Ingeniørgeologi løsmasser videregående kurs, NTH og ved ekskursjonen for Sogn og Fjordane distriktshøg- skule våre 1994.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (94.048)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLANDHEVNING
dc.subjectGEOMORFOLOGI
dc.subjectEROSJON
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGEOKRONOLOGI
dc.subjectISAVSMELTING
dc.titleEkskursjonsguide. Kvartærgeologien i Verdalen, Nord-Trøndelag
dc.typeReport
dc.description.localcode33482
dc.source.pagenumber20


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal