Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWanvik, Jan Egil
dc.date.accessioned2020-07-15T08:33:46Z
dc.date.available2020-07-15T08:33:46Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666241
dc.description.abstractI Nordland fylke utgjør lag av kalkspatmarmor en markert andel av det geologiske kartbildet. Kontaktmetamorfose i tilknytning til de mange intrusiver om opptrer sammen med kalkene tilsa at mulighetene for wollastonittdannelse ble ansett for å være gode. Et leteprogram etter dette mineralet er derfor gjennomført.\rWollastonitt er blitt påvist på en rekke nye steder i fylket, og mineralet er funnet i tilknytning til ulike typer intrusiver, med gabbro og porfyrgranitter som de viktigste. Gehalter på opp til 50% er lokalisert i smale soner, men ingen forekomster har volume og gehalter av wollastonitt som er av økonomisk interesse.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (94.016)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBRUCITT
dc.subjectFLUORIMETRI
dc.subjectGEOLOGISK UNDERSØKELSE
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectWOLLASTONITT
dc.titleWollastonittundersøkelser i Nordland
dc.typeReport
dc.description.localcode33494
dc.source.pagenumber50


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal