Show simple item record

dc.contributor.authorStorrø, Gaute
dc.coverage.spatial15131 Bandak
dc.coverage.spatial16134 Seljord
dc.date.accessioned2020-07-15T08:33:49Z
dc.date.available2020-07-15T08:33:49Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666243
dc.description.abstractDet er gjennomført langtidsprøvepumping (4 måneder) for testing av kvantitet\/ kvalitet av grunnvann i tre lokaliteter i Kviteseid kommune: Straumsnes\/Vrådal: Vannuttaket (8-9 l\/s) medførte ingen store vertikale senk- ninger i grunnvannsspeilet (<0.5m). Magasinet dekker derfor vannbehovet for Straumsnes vannverk (6 l\/s) med god margin. Grunnvannet tilfredstiller i hele prøvepumpingsperioden SIFF's normer for godt drikkevann når det gjelder bakteriologi samt innhold av basekationer, tung- metaller og anioner. Øyan nedre: Vannuttaket (7 l\/s) medførte ingen store vertikale senkninger i grunnvannsspeilet (<2m). Et gjennomsnittlig uttak av størrelsesorden 15-20 l\/s anses som realistisk. Grunnvannet tilfredstiller i hele prøvepumpingsperioden SIFF's normer for godt drikkevann når det gjelder bakteriologi samt innhold basekationer, tungmetaller og anioner. Fjågesund: Vannuttaket (3-4 l\/s) medførte kun noen cm's avsenkning i pumpe- brønnen. Magasinet dekker derfor med meget god margin det angitte vannbehov (< 1l\/s). Grunnvannet tilfredstiller i hele prøvepumpingsperioden SIFF's normer for godt drikkevann når det gjelder bakteriologi samt innhold av basekationer, tungmetaller og anioner.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (94.043)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.subjectVANNFORSYNING
dc.subjectPRØVEPUMPING
dc.subjectLØSMASSE
dc.titleLangtidsprøvepumpimg av grunnvannsmagasin i Kviteseid kommune, Telemark fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode33498
dc.source.pagenumber53


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal