Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStorrø, Gaute
dc.coverage.spatial15131 Bandak
dc.coverage.spatial16134 Seljord
dc.date.accessioned2020-07-15T08:33:49Z
dc.date.available2020-07-15T08:33:49Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666243
dc.description.abstractDet er gjennomført langtidsprøvepumping (4 måneder) for testing av kvantitet\/ kvalitet av grunnvann i tre lokaliteter i Kviteseid kommune: Straumsnes\/Vrådal: Vannuttaket (8-9 l\/s) medførte ingen store vertikale senk- ninger i grunnvannsspeilet (<0.5m). Magasinet dekker derfor vannbehovet for Straumsnes vannverk (6 l\/s) med god margin. Grunnvannet tilfredstiller i hele prøvepumpingsperioden SIFF's normer for godt drikkevann når det gjelder bakteriologi samt innhold av basekationer, tung- metaller og anioner. Øyan nedre: Vannuttaket (7 l\/s) medførte ingen store vertikale senkninger i grunnvannsspeilet (<2m). Et gjennomsnittlig uttak av størrelsesorden 15-20 l\/s anses som realistisk. Grunnvannet tilfredstiller i hele prøvepumpingsperioden SIFF's normer for godt drikkevann når det gjelder bakteriologi samt innhold basekationer, tungmetaller og anioner. Fjågesund: Vannuttaket (3-4 l\/s) medførte kun noen cm's avsenkning i pumpe- brønnen. Magasinet dekker derfor med meget god margin det angitte vannbehov (< 1l\/s). Grunnvannet tilfredstiller i hele prøvepumpingsperioden SIFF's normer for godt drikkevann når det gjelder bakteriologi samt innhold av basekationer, tungmetaller og anioner.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (94.043)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.subjectVANNFORSYNING
dc.subjectPRØVEPUMPING
dc.subjectLØSMASSE
dc.titleLangtidsprøvepumpimg av grunnvannsmagasin i Kviteseid kommune, Telemark fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode33498
dc.source.pagenumber53


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal