Show simple item record

dc.contributor.authorOttesen, Dag
dc.contributor.authorRise, Leif
dc.contributor.authorOlsen, Heidi A.
dc.contributor.authorThorsnes, Terje
dc.date.accessioned2020-07-15T08:33:54Z
dc.date.available2020-07-15T08:33:54Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666247
dc.description.abstractI perioden 3. mars til 27. mars utførte Norges geologiske undersøkelse i samarbeid med Statens kartverk, Divisjon Norges sjøkartverk, et kombinert lettseismisk-hydrografisk tokt i den vestlige delen av Skagerrak med M\/S Geofjord. Tilsammen ble det samlet inn 1530 kilometer analog seismikk med Sleeve Gun og Geo-Pulse. Av dette inngår 1380 kilometer i et regionalt nett med 10 km linjeavstand for linjene ut fra kysten og ca. 15 km for krysslinjene. I tillegg er det kjørt 4 linjer på tilsammen 150 kilometer sør for området mot midtlinja til Danmark. Sleeve Gun registreringene er filtrert, forsterket og skrevet ut i forskjellige frekvensområder 40-2000 Hz, mens Geopuls-registreringene tilsvarende har frekvenser i området 600- 5000 Hz. De innsamlede dataene er en vestlig fortsettelse av et regionalt seismisk nett innsamlet i perioden 1991-93. En stor del av toktet ble gjennomført under marginale værforhold, noe som særlig gikk ut over Geo- Pulse registreringene. Sleeve Gun dataene er etter forholdene overaskende gode. Denne rapporten oppsummerer teknikk og metodikk og inneholder refer- anser til de innsamlede geologiske og geofysiske data.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (94.031)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectBERGGRUNNSGEOLOGI
dc.subjectREFLEKSJONSSEISMIKK
dc.subjectHYDROGRAFI
dc.titleLettseismisk tokt nr. 9401 i vestlige Skagerrak 1994, toktrapport
dc.typeReport
dc.description.localcode33503
dc.source.pagenumber37


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal