Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOttesen, Dag
dc.contributor.authorRise, Leif
dc.contributor.authorOlsen, Heidi A.
dc.contributor.authorThorsnes, Terje
dc.date.accessioned2020-07-15T08:33:54Z
dc.date.available2020-07-15T08:33:54Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666247
dc.description.abstractI perioden 3. mars til 27. mars utførte Norges geologiske undersøkelse i samarbeid med Statens kartverk, Divisjon Norges sjøkartverk, et kombinert lettseismisk-hydrografisk tokt i den vestlige delen av Skagerrak med M\/S Geofjord. Tilsammen ble det samlet inn 1530 kilometer analog seismikk med Sleeve Gun og Geo-Pulse. Av dette inngår 1380 kilometer i et regionalt nett med 10 km linjeavstand for linjene ut fra kysten og ca. 15 km for krysslinjene. I tillegg er det kjørt 4 linjer på tilsammen 150 kilometer sør for området mot midtlinja til Danmark. Sleeve Gun registreringene er filtrert, forsterket og skrevet ut i forskjellige frekvensområder 40-2000 Hz, mens Geopuls-registreringene tilsvarende har frekvenser i området 600- 5000 Hz. De innsamlede dataene er en vestlig fortsettelse av et regionalt seismisk nett innsamlet i perioden 1991-93. En stor del av toktet ble gjennomført under marginale værforhold, noe som særlig gikk ut over Geo- Pulse registreringene. Sleeve Gun dataene er etter forholdene overaskende gode. Denne rapporten oppsummerer teknikk og metodikk og inneholder refer- anser til de innsamlede geologiske og geofysiske data.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (94.031)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectBERGGRUNNSGEOLOGI
dc.subjectREFLEKSJONSSEISMIKK
dc.subjectHYDROGRAFI
dc.titleLettseismisk tokt nr. 9401 i vestlige Skagerrak 1994, toktrapport
dc.typeReport
dc.description.localcode33503
dc.source.pagenumber37


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal