Show simple item record

dc.contributor.authorBergstrøm, Bjørn
dc.contributor.authorHilmo, Bernt Olav
dc.contributor.authorBargel, Terje H.
dc.contributor.authorSveian, Harald
dc.contributor.authorStorrø, Gaute
dc.contributor.authorOlsen, Lars
dc.coverage.spatialNORDLAND
dc.coverage.spatialTRØNDELAG
dc.date.accessioned2020-07-15T08:34:02Z
dc.date.available2020-07-15T08:34:02Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666255
dc.description.abstractMidt-Nordenekskursjonen 1994 er, i likhet med i 1993 i Finland, en kombinert kvartærgeologisk\/miljøgeologisk ekskursjon, med deltakere fra de geologiske undersøkelsene i Finland, Sverige og Norge. I Trondheim får vi en orientering om kommunalt miljøvern og forurenset grunn i byområder. Videre besøkes tre lokaliteter i Inderøy kommune, Nord-Trøndelag der løsmasser benyttes til rensing av avløpsvann. I Brønnøysund skal vi se på overvåking av avrenning fra en søppelfylling, og i Velfjord håper vi på å bli orientert om miljøaspekter knyttet til åpning av et kalksteinbrudd. Ekskursjonens kvartærgeologiske del vil legge hovedvekten på isavsmelting med randtrinn, kronologi og morfologi, samt strandflaten og brenningshuler. Andre tema som berøres er landheving, marin erosjon, genese av strandstrukturer, tolking av diamikton fra deglasiasjonen, morenestratigrafi, løsmassefordeling generelt samt leirskred og postglasial erosjon. Det vil bli diskutert både publiserte og upubliserte data, og rapporten tar for seg hovedtrekkene av dette.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (94.071)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMILJØGEOLOGI
dc.subjectGEOKRONOLOGI
dc.subjectGEOMORFOLOGI
dc.titleGuide til Midtnordenekskursjonen 1994 Kvartærgeologi og miljøgeologi i Midt-Norge
dc.typeReport
dc.description.localcode33522
dc.source.pagenumber60


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal