Show simple item record

dc.contributor.authorMauring, Eirik
dc.contributor.authorBredesen, Oddveig
dc.coverage.spatial19244 Røyrvik
dc.date.accessioned2020-07-15T08:34:05Z
dc.date.available2020-07-15T08:34:05Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666256
dc.description.abstractSom en oppfølging av GiN-prosjektet er det foretatt grunnvannsundersøkelser for vurdering av ny vannkilde for Røyrvik sentrum, og for bebeyggelsen rundt Østgård-Myrmo. Grunnvannsmulighetene er vurdert ut fra løsmasseboringer i 3 ulike avsetninger, Bjørkmo, Husvika og Myrmo-Landingen. Totalt ble det foretatt 12 sonderboringer. I områdene Bjørkmo og Husvika er det også utført geofysiske undersøkelser med georadar og seismikk. Det ble foretatt langtids prøvepumping i en breelvavsetning på Landingen hvor det ble dokumentert sikre grunnvannsforekomster med god fysisk og kjemisk kvalitet. Pga. høyt innhold av totalt antall bakterier (kimtall), bør et infiltrasjons- anlegg for avløpsvann oppstrøms brønnen flyttes. I tillegg bør det være muligheter for desinfeksjon av grunnvannet. Grunnvannet bør også luftes før det leveres til forbruker.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (94.057)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBRØNNBORING
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectPRØVEPUMPING
dc.subjectVANNKVALITET
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.titleGrunnvannsundersøkelser i Røyrvik kommune. Oppfølging av GiN- prosjektet i Nord-Trøndelag fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode34016
dc.source.pagenumber59


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal