Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMauring, Eirik
dc.contributor.authorBredesen, Oddveig
dc.coverage.spatial19244 Røyrvik
dc.date.accessioned2020-07-15T08:34:05Z
dc.date.available2020-07-15T08:34:05Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666256
dc.description.abstractSom en oppfølging av GiN-prosjektet er det foretatt grunnvannsundersøkelser for vurdering av ny vannkilde for Røyrvik sentrum, og for bebeyggelsen rundt Østgård-Myrmo. Grunnvannsmulighetene er vurdert ut fra løsmasseboringer i 3 ulike avsetninger, Bjørkmo, Husvika og Myrmo-Landingen. Totalt ble det foretatt 12 sonderboringer. I områdene Bjørkmo og Husvika er det også utført geofysiske undersøkelser med georadar og seismikk. Det ble foretatt langtids prøvepumping i en breelvavsetning på Landingen hvor det ble dokumentert sikre grunnvannsforekomster med god fysisk og kjemisk kvalitet. Pga. høyt innhold av totalt antall bakterier (kimtall), bør et infiltrasjons- anlegg for avløpsvann oppstrøms brønnen flyttes. I tillegg bør det være muligheter for desinfeksjon av grunnvannet. Grunnvannet bør også luftes før det leveres til forbruker.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (94.057)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBRØNNBORING
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectPRØVEPUMPING
dc.subjectVANNKVALITET
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.titleGrunnvannsundersøkelser i Røyrvik kommune. Oppfølging av GiN- prosjektet i Nord-Trøndelag fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode34016
dc.source.pagenumber59


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal