Show simple item record

dc.contributor.authorBøe, Reidulv
dc.coverage.spatial11151 Bergen
dc.date.accessioned2020-07-15T08:34:06Z
dc.date.available2020-07-15T08:34:06Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666257
dc.description.abstractI jni 1993 utførte NGU i samarbeide med Bentech Subsea A\/S et tokt med F\/F Seisma i Nordåsvannet sør for Bergen for å teste ut Bentechs grunn- seismiske system \"Topas\". Under toktet ble det kjørt 22 linjer (52 km), med Topas, og det ble tatt 6 kjerner ved hjelp av gravitasjonsprøvetaker. Høsten 1993 ble sedimentkjernene åpnet på sedimentlaboratoriet på NGU, og forskjellige sedimentologiske og geotekniske parametre ble målt og be- skrevet. Foreliggende rapport gir en oppsummering av toktet og kjerne- beskrivelsene er sammenholdt med filtrerte og forsterkede seismiske data ved hjelp av Topas. Det konkluderes med at Topas er velegnet utstyr til kartlegging av bløte sedimenter på havbunnen. På grunn av den høye oppløsningen utstyret gir, vil en være i stand til å kartlegge sedimentære lag og enheter ned mot 10 cm tykkelse, og følge disse lateralt for å se hvordan flatefordelingen er. Utstyret gir også mulighet til å kartlegge mektigheten av sedimentpakker og lage isopakkart.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (94.047)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKJERNE
dc.subjectPRØVETAKING
dc.subjectSEISMIKK
dc.subjectREFLEKSJONSSEISMIKK
dc.subjectOVERFLATESEDIMENT
dc.subjectSEDIMENTOLOGI
dc.subjectGEOTEKNIKK
dc.titleAkustisk karakterisering ved hjelp av Topas og kjerneprøver. Nordåsvannet ved Bergen
dc.typeReport
dc.description.localcode34017
dc.source.pagenumber32


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal