Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHilmo, Bernt Olav
dc.coverage.spatial17221 Vuku
dc.date.accessioned2020-07-15T08:34:07Z
dc.date.available2020-07-15T08:34:07Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666258
dc.description.abstractUndersøkelsene er gjort for å utrede mulighetene for grunnvannsforsyning til Hyllbrua. Tidligere undersøkelser i forbindelse med GiN-prosjektet viste muligheter for grunnvannsuttak fra en grusavsetning NØ for Skjålågrind. Ut fra flere sonderboringer med enkle testpumpinger og prøvetaking ble det satt ned en Ø2-brønn i rustfritt stål med 3 m Con Slot filter. Brønnens kapasitet ved en korttids pumpetest ble målt til ca 8 l\/s. Dette er mye mer enn vannbehovet på maksimalt 3.0 l\/s. i samme område er det et stort kildeutslag. Kapasiteten på dette ble målt til 9 l\/s. Kjemiske analyser viser at grunnvannet fra både rørbrønnen og kilden er av god kvalitet, men kildevannet har noe lav pH-verdi og alkalitet i forhold til Folkehelsas normer. I og med at det er påvist to alternativer for grunnvannsuttak, anser vi det ikke nødvendig å foreta langtids prøvepumping av Ø2\"-brønnen før det tas beslutning om utbygging.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (94.072)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectAVSETNING
dc.subjectGRUNNVANNSBRØNN
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGRUNNVANNSKILDE
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectSONDERBORING
dc.titleGrunnvannsundersøkelser ved Skjålågrind, Steinkjer kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode34043
dc.source.pagenumber19


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal