Show simple item record

dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.coverage.spatial17262 Vega
dc.date.accessioned2020-07-15T08:34:09Z
dc.date.available2020-07-15T08:34:09Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666260
dc.description.abstractDet er utført georadarmålinger langs 4 profiler ved Skjeggemoen, Vega kommune, Nordland. Formålet med undersøkelsen var å forsøke å finne best egnet område for videre boringer i forbindelse med grunnvannsuttak fra løsmasser. Georadaropptakene har gitt meget varierende og moderat penetrasjon. Målingene viser elveavsetningens tykkelse og lagdeling over godt ledende marin leire,og bare på enkelte steder har en fått reflektorer som kan representere fjellover- flata. I gjennomsnitt kan en se løsmassereflektorer ned til ca. 350 ns (to-veis gangtid). Med en antatt hastighet på 0.06 m\/ns (vannmettet sand) tilsvarer dette et dyp på ca. 10 m.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (94.078)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGEORADAR
dc.titleGeoradarmålinger ved Skjeggemoen, Vega kommune, Nordland
dc.typeReport
dc.description.localcode34182
dc.source.pagenumber7


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal