Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBredesen, Oddveig
dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fredrik
dc.contributor.authorStorrø, Gaute
dc.coverage.spatial16232 Holden
dc.coverage.spatial16221 Verran
dc.date.accessioned2020-07-15T08:34:10Z
dc.date.available2020-07-15T08:34:10Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666261
dc.description.abstractSom en oppfølging av GiN-prosjektet er det foretatt grunnvannsundersøkelser på 3 steder i Verran kommune. Grunnvannsmulighetene ble i første omgang vurdert ut fra geofysiske undersøkelser på elvedeltaene i Malm og Follafoss og av løs- massene i østenden av Follavatnet. I Malm ble det gått videre med undersøkelsene, og det ble gjort 2 sonderbor- inger på sørsida av Brattreitelva. Det ble foretatt langtids prøvepumping av 2 stk. 3\"brønner i samme område, og det ble dokumentert et uttakspotensiale som dekker det angitte vannbehov (15 l\/s). Vannkvaliteten er tilfredstillende for alle parametre, med unntak av pH og jerninnhold. Det anbefales derfor å alkalisere grunnvannet samt at vannet luftes og filtreres. I tillegg bør det være muligheter for desinfeksjon. Det må foretas en grundig gjennomgang av tilstanden for avløpsnettet i nær- liggende boligfelt.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (94.039)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectBRØNNBORING
dc.subjectPRØVEPUMPING
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectLØSMASSE
dc.titleGrunnvannsundersøkelser i Verran kommune. Oppfølging av GiN- prosjektet i Nord-Trøndelag fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode34184
dc.source.pagenumber48


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal