Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHilmo, Bernt O.
dc.contributor.authorNilsen, Rolf
dc.contributor.authorSæther, Ola M.
dc.contributor.authorRyghaug, Per
dc.date.accessioned2020-07-15T08:34:13Z
dc.date.available2020-07-15T08:34:13Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666262
dc.description.abstractUorganiske kjemiske parametre er målt\/analysert i overflatevann fra 635 lokali- teter geografisk spredt i hele Nord-Trøndelag og Fosen. Innsamlingen ble fore- tatt i to perioder (1982\/83) og 1989). Formålet har vært å fremskaffe en oversikt over regionale variasjoner i vannkvaliteten til overflatevannet i området, vurdere denne i forhold til kvalitetskriterier gitt av SFT, og med- virke til en bedre forståelse av naturforholdene for å kunne sette igang til- tak som motvirker skader ved sur nedbør. Det må understrekes at vannkvalitetsbegrepet utelukkende er basert på uorgan- iske bestanddeler, videre at organiske parametre (bakterieinnhold, humusinn- hold m.v.) ikke er inkludert i materialet. Resultatene er behandlet i lys av andre miljøprosjekter som omfatter denne landsdelen. Det er avdekket vannkvalitetsforhold som har betydning innen foru- rensningsovervåking, sur nedbørsproblematikken, vannforsyning, fiskeoppdrett\/ fiskehelse og miljørettet helseplan. I et vedlegg til rapporten (94.077B) er det samlet 60 bilag som representerer en utfyllende dokumentasjon av resultatene.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (94.077A)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.subjectANION
dc.subjectKATION
dc.subjectPH - BESTEMMELSE
dc.subjectLEDNINGSEVNE
dc.subjectOVERFLATEVANN
dc.subjectGRUNNVANN
dc.titleVannkvalitet i Nord-Trøndelag og Fosen - Målinger av uorganiske parametre i overflatevann
dc.typeReport
dc.description.localcode34185
dc.source.pagenumber78


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal