Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDalsegg, Einar
dc.coverage.spatial17232 Snåsavatnet
dc.date.accessioned2020-07-15T08:34:22Z
dc.date.available2020-07-15T08:34:22Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666267
dc.description.abstractI forbindelse med helikoptermålingene langs Møre-Trøndelag forkastningssone, ble to områder ved Skjelstad og Borgan prioritert for oppfølging med bakke- målinger. Bakkemålingene har i de to måleområdene gitt vesentlig tilleggsinformasjon for de påviste anomaliene fra helikoptermålingene. Målingene på bakken har gitt bedre oppløsning og de viste at for begge områdene representerte heli- kopteranomaliene flere parallelle soner. For begge områdene er det påvist flere grunne soner med angivelse av røskemuligheter. I tillegg har målingene gitt grunnlag for vurdering av sonenes ledningsevne og magnetiske egenskaper. For de mest markerte sonene er det og klare indiksjoner på sonenes fall. Med unntak av en sone ved Borgan (grafitt) og en sulfidmineralisering ved Skjelstad (P1), er ikke anomaliårsakene fastlagt.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (94.025)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.subjectMAGNETOMETRI
dc.subjectSULFID
dc.titleGeofysiske målinger ved Skjelstad og Borgan, Steinkjer, Nord-Trøndelag
dc.typeReport
dc.description.localcode34203
dc.source.pagenumber12


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal