Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.coverage.spatialASKER
dc.coverage.spatialLIER
dc.coverage.spatialDRAMMEN
dc.coverage.spatialØVRE EIKER
dc.coverage.spatialHOLE
dc.coverage.spatialRINGERIKE
dc.date.accessioned2020-07-15T08:34:23Z
dc.date.available2020-07-15T08:34:23Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666268
dc.description.abstractUndersøkelsene er utført på oppdrag fra Buskerud fylkeskommune. Hensikten har vært å gi planleggerne et bakgrunnsmateriale for å forvalte sand, grus og pukkforekomstene i denne delen av fylket på en måte som sikrer tilgangen til disse ressursene i framtida, samtidig som det tas hensyn til naturmiljøet og ulempene for nærområdene ved slik aktivitet. Det er foretatt en kommunevis vurdering av forekomstene med hensyn til kvalitet og egenskaper til veg- og betongformål. Forekomstene er også klassifisert etter hvor viktige de er i en lokal og regional forsyningssammenheng. I flere av kom- munene er det store sand- og grusforekomster med god kvalitet til tekniske formål. Flere av disse er i dag viktige forsyningsområder, ikke bare for det lokale marked, men også for distriktene rundt. Det er ikke funnet nye forekom- ster som fullt ut kan erstatte disse. Det er derfor viktig at det i den kom- munale planleggingen legges til rette for utnyttelse av disse forekomstene også i framtida. Oppfølgende pukkundersøkelser har vist at det finnes bergarter med kvalitet som tilfredstiller de strengeste krav for bruk til vegformål. Lokale ønsker, ressursbehov og hensyn til de miljømessige ulemper ved slik aktivitet, er avgjørende for hvor framtidige uttak kan etableres.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (94.036)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSAND
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectPUKK
dc.subjectGRUS
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectAREALBRUK
dc.titleForvaltningsplan for sand, grus og pukk i åtte kommuner i Buskerud fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode34206
dc.source.pagenumber76


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal