Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJæger, Øystein
dc.contributor.authorVolden, Tore
dc.contributor.authorStorrø, Gaute
dc.coverage.spatial17203 Røros
dc.date.accessioned2020-07-15T08:35:14Z
dc.date.available2020-07-15T08:35:14Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666295
dc.description.abstractEtter oppdrag fra Røros kommune har NGU foretatt grunnundersøkelser i grunnen under tidligere Røros Kroms lokaler. På grunnlag av analyser av tilsammen 27 jordprøver og grunnvannsprøver fra 2 brønner er det påvist høye konsentrasjon- er av krom og nikkel i løsmassene og grunnvannet under lokalet. Dagens aktivi- tet i lokalet, hvor relativt betydelige vannmengder slippes rett ut i grunnen, kan medføre økt utvasking av forurensede masser og spredning av forurensningen i grunnvannet. Det er ikke foretatt undersøkelser for å avgrense den arealmessige utbredelsen av grunnvannsforurensningen. Slike undersøkelser bør utføres før omfanget av evt. tiltak bestemmes.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (93.079)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectPRØVETAKING
dc.subjectFORURENSET GRUNN
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectELVEAVSETNING
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.titleUndersøkelse av forurenset grunn ved tidligere Røros Kroms lokaler, Røros kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode32779
dc.source.pagenumber42


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal