Show simple item record

dc.contributor.authorJæger, Øystein
dc.contributor.authorVolden, Tore
dc.contributor.authorStorrø, Gaute
dc.coverage.spatial17203 Røros
dc.date.accessioned2020-07-15T08:35:14Z
dc.date.available2020-07-15T08:35:14Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666295
dc.description.abstractEtter oppdrag fra Røros kommune har NGU foretatt grunnundersøkelser i grunnen under tidligere Røros Kroms lokaler. På grunnlag av analyser av tilsammen 27 jordprøver og grunnvannsprøver fra 2 brønner er det påvist høye konsentrasjon- er av krom og nikkel i løsmassene og grunnvannet under lokalet. Dagens aktivi- tet i lokalet, hvor relativt betydelige vannmengder slippes rett ut i grunnen, kan medføre økt utvasking av forurensede masser og spredning av forurensningen i grunnvannet. Det er ikke foretatt undersøkelser for å avgrense den arealmessige utbredelsen av grunnvannsforurensningen. Slike undersøkelser bør utføres før omfanget av evt. tiltak bestemmes.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (93.079)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectPRØVETAKING
dc.subjectFORURENSET GRUNN
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectELVEAVSETNING
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.titleUndersøkelse av forurenset grunn ved tidligere Røros Kroms lokaler, Røros kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode32779
dc.source.pagenumber42


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal