Show simple item record

dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fredrik
dc.contributor.authorMorland, Geir
dc.coverage.spatial14201 Snota
dc.date.accessioned2020-07-15T08:35:15Z
dc.date.available2020-07-15T08:35:15Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666296
dc.description.abstractProfil fra georadarmålinger og undersøkelsesboringer har konkludert med at mulighetene for tilfredstillende grunnvannsuttak i størrelsesorden 100 l\/s ikke anses å være tilstede ved utløpet av Vindøla. De resultater som er fremkommet, kombinert med de erfaringer NGU har gjort i Rindal kommune, gjør at NGU vurderer mulighetene for uttak av tilstrekkelige mengder grunnvann i løsmassene videre oppover Surnadalen som små. Etter fullføring av undersøkel- sene er grunnvannsbehovet redusert til ca. 15 l\/s. Borepunkt 2 indikerer at det ligger et forholdsvis grovt sand- og gruslag ca. 0-7 m under elvenivået i Vind- øla. Med det kraftig reduserte vannbehovet vil nærmere undersøkelser kunne fastslå om det er muligheter for uttak av tilstrekkelige mengder grunnvann ved Røv. Hvis grunnvannsmuligheter lokalisert andre steder i Surnadalen enn i nærheten av Røv og Sande kan være aktuelle, foreslår NGU at området ved Honn- stad og ved Skei undersøkes nærmere for om mulig å lokalisere løsmasser med tilstrekkelig kapasitet og kvalitet for permanent grunnvannsuttak til settefiskanlegg.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (93.077)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectBORING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.titleGrunnvannsundersøkelser ved Røv i Surnadal kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode32780
dc.source.pagenumber24


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal