Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMauring, Eirik
dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.coverage.spatial20334 Iesjåkka
dc.coverage.spatial20333 Bæivasgiedde
dc.date.accessioned2020-07-15T08:35:30Z
dc.date.available2020-07-15T08:35:30Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666303
dc.description.abstractDet er utført refraksjonsseismiske målinger langs tre profiler over Raitevarre Cu-Au-forekomst. Formålet med undersøkelsen var kartlegging av dyp til fjell samt undersøke plassering av eventuelle knusningssoner. I samtlige profiler er det indikert tre hastighetslag i de refraksjonsseismiske data. Det øverste laget har en seismisk hastighet i området 300-630 m\/s og representerer tørre løsavsetninger (glasifluviale?). Mektigheten av laget varierer sterkt (0-9 m). Laget under har seismisk hastighet i området 1870- 2220 m\/s og representerer sannsynligvis godt konsoliderte morene. Det nederste laget representerer fjell. Seismisk hastighet i massivt fjell antas å ligge i området 4600-5700 m\/s. I de målte profiler ligger dyp til fjell i området 1-35 meter. Langs ett av profilene er det indikert en svakhetssone i fjell med lav seismisk hastighet (2400-3350 m\/s). Sonen er omtrent sammenfallende med anomalier fra tidligere utførte elektriske (IP og ledningsevne) og elektromagnetiske (VLF) målinger. Dette indikerer at en eventuell mineralisering her kan være bundet til en knusningssone.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (93.081)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMINERALISERING
dc.subjectREFRAKSJONSSEISMIKK
dc.subjectGULL
dc.subjectSPREKKESONE
dc.titleRefraksjonsseismiske målinger over mineraliserte forkastnings-/ sprekkesoner ved Raitevarre Cu-Au-forekomst, Karasjok, Finnmark
dc.typeReport
dc.description.localcode32838
dc.source.pagenumber14


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal