Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorUlvik, Arnhild
dc.date.accessioned2020-07-15T08:35:32Z
dc.date.available2020-07-15T08:35:32Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666304
dc.description.abstractI 1991 ble det i Møre og Romsdal fylke tatt ut ca. 855.000 m3 sand og grus og produsert omlag 760.000 m3 pukk (knust fjell). Hele tre fjerdedeler av sand- og grusuttaket foregikk i kommunene Rauma Norddal, Ørsta, Volda, Sunndal og Surnadal. Sand- og grusmassene ble brukt slik: 27% gikk til betongproduksjon, 58% til vegbygging, og 15% til annen anvendelse. Hovedtyngden av pukken ble produsert i bykommunene Ålesund, Molde og Kristiansund, samt i Fræna og Nesset. Med mobile knuseverk knuste Statens vegvesen overskuddsmasser fra vegbygging i Tingvoll, Gjemnes og Frei kommune. I 1991 sto dette for en betydelig del av den totale pukkproduksjonen. NGUs oppgaver viser at 1% av pukken gikk til betongproduksjon, 74% til vegbygging og de resterende 25% til fyllmasse e.l. Det aller meste av sand-,grus- og pukkmassene ble anvendt i fylket. Både eksport og import utgjorde omlag 1% av totalvolumet. Importmassene ble vesent- lig brukt til faste vegdekker. Fylket må som helhet anses å være selvforsynt med masser til byggtekniske formål. På sikt kan likevel grusressursene i enkelte områder bli knappe, noe det bør tas hensyn til. Det er forvaltningens ansvar å sikre en forsvarlig ressursanvendelse.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (93.094)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectVOLUM
dc.subjectRESSURSREGNSKAP
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectPUKKREGISTERET
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.titleRessursregnskap for sand, grus og pukk i Møre og Romsdal fylke 1991
dc.typeReport
dc.description.localcode32985
dc.source.pagenumber164


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal