Show simple item record

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.date.accessioned2020-07-15T08:35:50Z
dc.date.available2020-07-15T08:35:50Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666316
dc.description.abstractArbeidet med Grus- og Pukkregisteret i Hedmark fylke er gjennomført i to perioder. I 1982 startet registreringen i de sydligste kommunene i fylket, og resultatene ble presentert i NGU Rapport 84.167. I de nordligste kommunene ble register etablert i perioden 1989-1992. Grus- og Pukkregisteret er etablert for å gi en oversikt over sand- og grus- forekomstenes beliggenhet, egenskaper og hvor det blir tatt ut masser. Registeret kan dermed bidra til en fornuftig forvaltning av ressursene, og være et hjelpemiddel for andre brukergrupper med behov for opplysninger om disse byggeråstoffene. I Hedmark fylke er det registrert 1740 mill. m3 sand og grus, og er med dette landets nest rikeste grusfylke. Likevel har enkelte kommuner sør i fylket meget begrensede mengder. Kvaliteten på massene er generelt god, og tilfredstiller de fleste krav som blir satt for bruk til veg- og betongformål. Produksjon av pukk fra fast fjell har hatt en betydelig økning i de senere år. For å dekke behovet for ulike kvaliteter i åra som kommer er det viktig å ut- arbeide forsyningsplaner for disse byggeråstoffene.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (93.057)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectVOLUM
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.titleGrus- og Pukkregisteret i Hedmark fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode33022
dc.source.pagenumber185


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal