Show simple item record

dc.contributor.authorKoziel, Janusz
dc.contributor.authorHilmo, Bernt Olav
dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fredrik
dc.coverage.spatial17224 Stiklestad
dc.coverage.spatial16221 Verran
dc.date.accessioned2020-07-15T08:36:00Z
dc.date.available2020-07-15T08:36:00Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666322
dc.description.abstractFormålet med undersøkelsene var å kartlegge løssmasser egnet for infiltrasjon av avløpsvann. Kartleggingen inngår i prosjektet: Inderøy - Modellkommune for aavløpssanering i spredt bebyggelse, som er et samarbeidsprosjekt mellom Jordforsk, NGU, Landbrukskontoret i Inderøy og Inderøy kommune. Georadar ble benyttet som den eneste geofysiske metoden. I alt ble det målt 27 georadar- profiler fordelt på 16 lokaliteter. Tolkningene indikerer at mektighet av mulig egnet materiale er mindre enn 2 m langs 6 av profilene, mens det langs de øvrige profilene er funnet begrensede områder med mektigheter på 2,5-3,0 m eller mer. Disse områdene utgjør vel 1,5 km av en samlet profillengde på vel 5,4 km. Georadarmålinger har vist seg velegnet til å avgrense områder hvor det vil være aktuelt med oppfølgende vurdering av infiltrasjonsmulighetene. Det er imidler- tid stor forskjell fra lokalitet til lokalitet når det gjelder usikkerhet i tolkningene. Alternative tolkninger for en del profiler vil gjennomgående med- føre mindre mektighet av mulig egnede løsmasser enn angitt.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (92.296)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectAVLØPSINFILTRASJON
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectLØSMASSE
dc.titleGeofysiske målinger i forbindelse med infiltrasjon av avløpsvann i Inderøy kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode33046
dc.source.pagenumber34


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal